RTD Talos Ltd
RTD Talos Ltd

Όροι και Κανονισμοί

Όροι και ΚανονισμοίΔιαβάστε προσεκτικά τους όρους και κανονισμούς για τον τρόπο παροχής της υπηρεσίας opptrack.net και τους γενικούς όρους χρήσης.

1. Εισαγωγή 

Οι γενικοί όροι πώλησης και χρήσης, που αναφέρονται (εφεξής ως " Γενικοί Όροι "), έχουν ως μοναδικό στόχο να προσδιορίσουν τις συνθήκες πώλησης ανάμεσα σε κάθε χρήστη του ιστοχώρου Opptrack.net (εφεξής θα αναφέρεται ως "συνδρομητής") και στην RTD Talos Ltd εγγεγραμμένη στο Μητρώο του Εφόρου Εταιρειών με αριθμό 115315 και αριθμό εγγραφής ΦΠΑ/VAT 10115315W; (εφεξής αναφερόμενη ως "Talos"). Αυτοί οι γενικοί όροι πώλησης είναι οι μόνοι εφαρμόσιμοι και αντικαθιστούν οποιουσδήποτε άλλους όρους, πλην εξαιρέσεως, εκφρασμένης γραπτώς και με σαφήνεια. Η Talos μπορεί κατά διαστήματα να τροποποιήσει ορισμένες διατάξεις των Γενικών Όρων. Είναι λοιπόν απαραίτητο ο συνδρομητής να ανατρέχει σε αυτούς τακτικά. Θεωρούμε πως επιβεβαιώνοντας την παραγγελία σας, αποδέχεστε πλήρως τους γενικούς όρους πώλησης κατόπιν ανάγνωσης αυτών. 

 

2. Τρόπος παροχής της υπηρεσίας Opptrack.net 

Η υπηρεσία Opptrack λειτουργεί μέσω του ιστοχώρου www.Opptrack.net 

Νομικά και φυσικά πρόσωπα μπορούν να εγγραφούν ως μέλη για να έχουν ελεύθερη πρόσβαση σε συγκεκριμένες ενότητες πληροφορίας (περιλήψεις πληροφορίας για επιμέρους ενότητες, καταχώρηση προσφορών κτλ. 

Για πλήρη πρόσβαση στη πληροφορία που οργανώνεται στις επιμέρους κατηγορίες και αξιοποίηση της υπηρεσίας τηλεειδοποίησης, απαιτείται πρώτα η εγγραφή ως συνδρομητής. 

Η Opptrack ευελπιστεί να καλύψει με ένα σύγχρονο, αυτόνομο και αποδοτικό τρόπο την απαίτηση για άμεση και στοχευμένη ενημέρωση του επιχειρηματία. 

Ο ιστοχώρος χωρίζεται σε διαφορετικές διακριτές ενότητες (π.χ. προσφορές, προγράμματα, κλπ) πληροφοριών (οι οποίες συμβολίζονται με διαφορετικό χρωματικό υπόβαθρο). Στις ομάδες που θα επιλέξει ο συνδρομητής, μπορεί με ένα αρκετά έξυπνο και φιλικό τρόπο ο οποίος βασίζεται σε διεθνείς οντολογίες και κωδικοποιήσεις να επιλέξει τις επιμέρους κατηγορίες πληροφοριών για τις οποίες ενδιαφέρεται να λαμβάνει ενημέρωση. 

Η υπηρεσία παρέχεται μέσω τηλεειδοποιήσεων μέσω του μέσου (e-mail, fax, sms) το οποίο θα επιλέξει ο συνδρομητής. Με την καταχώρηση μιας κωδικοποιημένης πληροφορίας ενεργοποιείται άμεσα μια τηλεειδοποίηση προς το μέσο που επέλεξε ο συνδρομητής. Επομένως, ο συνδρομητής θα λάβει ένα e-mail ή ένα fax με δομημένη την πληροφορία που τον ενδιαφέρει. Στην περίπτωση που ο συνδρομητής επιλέξει την λήψη τηλεειδοποιήσεων σε sms τότε θα λάβει στο κινητό του ένα κωδικό (π.χ. Τ1966) τον οποίο θα καταχωρήσει στον ιστοχώρο της Opptrack.net, σε συγκεκριμένο σημείο και θα εμφανιστεί και πάλι στην οθόνη του η πληροφορία που τον ενδιαφέρει. 

Η υπηρεσία παρέχεται είτε σε φυσικά είτε σε νομικά πρόσωπα. Στην περίπτωση των νομικών προσώπων αυτά θα λαμβάνουν την πληροφόρηση μέσω ενός φυσικού προσώπου που θα αποτελεί και το «συνδρομητή» της υπηρεσίας στο πρόσωπο του οποίου θα αποστέλλεται η πληροφόρηση. 

 

3. Συνδρομή 

Για να ενεργοποιήσετε μια συνδρομή, μπορείτε να το κάνετε με 3 τρόπους:

 

1) μέσω διαδικτύου στον ιστοχώρο μας: www.Βizhubcy.com 24 ώρες το 24ωρο και 7ημέρες την εβδομάδα. (δεν προσφέρεται δυνατότητα διαδικτυακής συναλλαγής)

2) μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στο info@Opptrack.net 

3) μέσω τηλεφώνου στο +357-22454333 

Σε κάθε περίπτωση αποστέλλεται επιβεβαιωτικό μήνυμα ότι η συνδρομή σας ενεργοποιήθηκε, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

 

4. Πληροφορίες υπηρεσίας 

Ο ιστοχώρος δίνει μεγάλη προσοχή στις πληροφορίες, που είναι σχετικές με τα βασικά χαρακτηριστικά των συνδρομών, και κυρίως στη δόμηση των κατηγοριών/υποκατηγοριών ενδιαφέροντος. Η δόμηση των διαφόρων κατηγοριών/υποκατηγοριών γίνεται στη βάση διεθνών οντολογιών όπως CPV (Common Procurement Vocabulary), NACE εκδ. 2 (Κώδικας Οικονομικών Δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης), CORDIS Key Words κ.λπ 

 

5. Τιμές 

Οι τιμές που αναφέρονται στον ιστοχώρο είναι σε ευρώ και περιλαμβάνουν το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) ο οποίος για την Κύπρο ανέρχεται σε 19%. Οι τιμές εμφανίζονται σε Ευρώ. Στην τελευταία φάση της προ-παραγγελίας θα εμφανιστεί αναλυτική κατάσταση των αγορών του συνδρομητή όπου θα εμφανίζεται και η χρέωση του ΦΠΑ. Από τη χρέωση αυτή (ΦΠΑ) εξαιρούνται οι συνδρομητές εκτός Κύπρου. Η Talos επιφυλάσσεται το δικαίωμα τροποποίησης των τιμών που εφαρμόζονται στις συνδρομές της σε οποιαδήποτε στιγμή αλλά δεσμεύεται να εφαρμόσει τις τιμές που αναγράφονταν στον ιστοχώρο κατά τη στιγμή της παραγγελίας σας. 

 

 

6. Διαδικασία Εγγραφής,  προ-παραγγελίας υπηρεσιών και τρόπος πληρωμής 

Η διαδικασία εγγραφής και προ-παραγγελίας από τον ιστοχώρο ακολουθεί τα πιο κάτω βήματα:

 

1) Επιλογή Συνδρομητικού πακέτου: O επισκέπτης αφού μελετήσει τα συνδρομητικά πακέτα, επιλέγει αυτό που τον αφορά. 

2) Αίτηση Εγγραφής: Συμπληρώνει ηλεκτρονικά την αίτηση εγγραφής, η οποία περιλαμβάνει πληροφορίες λογαριασμού, προσωπικές πληροφορίες, στοιχεία επικοινωνίας και αποδοχή στους όρους και κανονισμούς του ιστοχώρου. 

3) Επιβεβαίωση μεθόδου πληρωμής: Αφού κατατεθεί η φόρμα, εμφανίζεται μια περιληπτική οθόνη στον επισκέπτη με τη συνδρομή που έχει επιλέξει. Η μέθοδος πληρωμής που προσφέρει ο ιστοχώρος είναι συμβατικά με μετρητά ή επιταγή. Όταν ο επισκέπτης επιβεβαιώσει την μέθοδο πληρωμής τότε, ενημερώνεται το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της υπηρεσίας opptrack.net το οποίο φροντίζει να επικοινωνήσει με τον πελάτη προς διευθέτηση της πληρωμής. Με την πληρωμή ο λογαριασμός ενεργοποιείται χειροκίνητα από το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών. 

4) Ενεργοποίηση λογαριασμού: Ο λογαριασμός θα ενεργοποιηθεί χειροκίνητα από το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών όταν παραλάβει την πληρωμή και ο συνδρομητής λαμβάνει ένα μήνυμα στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο, με διάφορες οδηγίες που αφορούν στη λειτουργία της συνδρομής του.

Ο ιστοχώρος δεν προσφέρει δυνατότητα διαδικτυακών συναλλαγών. Η μέθοδος πληρωμής που προσφέρεται είναι συμβατικά με μετρητά ή επιταγή.  

 

7. Δικαίωμα ακύρωσης της σύμβασης

Ο συνδρομητής διατηρεί το δικαίωμα υπαναχώρησης από την καταβολή της συνδρομής για τη διάρκεια των 14 μερών από την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης (πληρωμής). Σ’ αυτή την περίπτωση θα πρέπει ο συνδρομητής να επικοινωνήσει εγγράφως στο pc@opptrack.net, γνωστοποιώντας μας το ID της συνδρομής του, το ονοματεπώνυμό του, τη διεύθυνση, το τηλέφωνο, την ηλεκτρονική του διεύθυνση. Το έμπειρο προσωπικό μας θα εξετάσει το αίτημά το συντομότερο δυνατό, θα επικοινωνήσει μαζί με τον συνδρομητή. Σε περίπτωση ακύρωσης, η Talos αποζημιώνει τον πελάτη στον λογαριασμό που θα υποδειχθεί από τον πελάτη, με αντίστοιχο τραπεζικό έμβασμα. Μετά την παρέλευση των 14 μερών η συνδρομή θα κατακρατείται από την υπηρεσία και ο συνδρομητής θα διατηρεί τη συνδρομή του. 

Όλα τα δεδομένα που περιέχονται σε ψηφιακά μέσα αποθήκευσης (κάρτες μνήμης, σκληροί δίσκοι…) τα οποία καταχωρήθηκαν από τον συνδρομητή δεν μπορούν να ανακτηθούν. 

 

8. Δικαίωμα για Υπαναχώρηση

Κατά τη διάρκεια και πριν από την ολοκλήρωση της παραγγελίας, ο επισκέπτης θα έχει τη δυνατότητα να υπαναχωρήσει σε όποιο στάδιο επιθυμεί πατώντας τα ανάλογα κουμπιά.

 

1) Επιλογή Συνδρομητικού πακέτου: O επισκέπτης μπορεί να πατήσει στο κουμπί «Πίσω» (Back Button) του Περιηγητή και να οδηγηθεί στην προηγούμενη σελίδα

2) Αίτηση Εγγραφής: O επισκέπτης μπορεί να πατήσει στο κουμπί «Πίσω» (Back Button) του Περιηγητή και να οδηγηθεί σε προηγούμενες σελίδες

3) Μέθοδος Πληρωμής: O επισκέπτης μπορεί να πατήσει στο κουμπί «Πίσω» (Back Button) του Περιηγητή και να οδηγηθεί σε προηγούμενες σελίδες

Μετά την επιβεβαίωση της μεθόδου πληρωμής δε μπορεί να γίνει υπαναχώρηση. Εάν ο συνδρομητής επιθυμεί να ακυρώσει την σύμβαση, θα πρέπει να επικοινωνήσει με την υπηρεσία  (κ. Αυγή Πολεμιδιώτου, Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Πελατών) στο τηλέφωνο 22454333 ή στο info@opptrack.net , στο τηλεομοιότυπο 22660009

 

9. Τροποποίηση της παραγγελίας

Κατά τη διάρκεια και πριν από την ολοκλήρωση της προ-παραγγελίας, ο επισκέπτης θα έχει τη δυνατότητα να τη τροποποιήσει στα ακόλουθα στάδια:

 

1) Επιλογή Συνδρομητικού πακέτου: O επισκέπτης μπορεί να πατήσει στο κουμπί «Επιστροφή» (Back Button) του Περιηγητή, να οδηγηθεί στην προηγούμενη σελίδα και να αλλάξει την επιλογή του.

2) Αίτηση Εγγραφής: O επισκέπτης μπορεί να πατήσει στο κουμπί «Επιστροφή» (Back Button) του Περιηγητή , να οδηγηθεί στην προηγούμενη σελίδα και να αλλάξει την επιλογή του.

3) Επιβεβαίωση μεθόδου πληρωμής: Αφού κατατεθεί η φόρμα, εμφανίζεται μια περιληπτική οθόνη στονεπισκέπτη O επισκέπτης μπορεί να πατήσει στο κουμπί «Επιστροφή» (Back Button) του Περιηγητή , ναοδηγηθεί στην προηγούμενη σελίδα και να αλλάξει τα στοιχεία του ή την επιλογή του

4) Ενεργοποίηση λογαριασμού: Πριν πατήσει «Επιβεβαίωση», μπορεί να πατήσει στο κουμπί «Πίσω» (BackButton) του Περιηγητή , να οδηγηθεί στην προηγούμενη σελίδα και να αλλάξει τα στοιχεία που επιθυμεί.

Μετά την ολοκλήρωση της προ-παραγγελίας δε μπορούν να γίνουν αλλαγές. Εάν ο συνδρομητής επιθυμεί νατροποποιήσει την παραγγελία του θα πρέπει να προβεί σε ακύρωση της.

 

 

10. Αναβάθμιση συνδρομής 

Η εταιρεία μας δεσμεύεται στη συνεχή ανάπτυξη και εμπλουτισμό της πληροφορίας που παρέχεται μέσα από τον ιστοχώρο αυτό με νέες θεματικές ενότητες. 

Σε περίπτωση που ο συνδρομητής, επιθυμεί ανά πάσα στιγμή να αναθεωρήσει την υπηρεσία που του παρέχεται και επιλέξει περισσότερες ενότητες πληροφοριών από αυτές που λάμβανε μέχρι τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, τότε το σύστημα αυτόματα θα αναθεωρήσει την τιμή της συνδρομής λαμβάνοντας υπόψη τη διαφορά της τιμής του νέου και παλιού συνδρομητικού πακέτου και το χρόνο που υπολείπεται μέχρι τη λήξη της υφιστάμενης συνδρομής. 

Σε περίπτωση επιθυμίας ακύρωσης της αναβάθμισης αυτό ρυθμίζεται μέσω του όρου 8 πιο πάνω με καταβολή στον συνδρομητή του ποσού που έχει επιπλέον πληρώσει για την αναβάθμιση της υπηρεσίας που του παρέχεται. 

 

11. Διαφορές και ευθύνες 

Όποια και αν είναι η έδρα του συνδρομητή, κάθε διαφορά που θα μπορούσε να προκύψει από την ερμηνεία ή την εκτέλεση των παρόντων Γενικών Όρων υπόκειται στις αρμόδιες κυπριακές δικαστικές αρχές. 

Η Talos δεν θα μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τη μη εκτέλεση του παρόντος συμβολαίου για λόγους ανωτέρας βίας, σύμφωνα με δικαστική απόφαση, ή ευθύνης του πελάτη ή για οποιονδήποτε άλλο απρόβλεπτο και ανυπέρβλητο λόγο.

 

12. Χρήση Πληροφοριών και Υλικού 

Οι πληροφορίες και το υλικό που περιέχεται στις σελίδες αυτές – καθώς και οι όροι και οι προϋποθέσεις και οι περιγραφές που παρατίθενται- υπόκεινται σε μεταβολές χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση 

 

 

13. Περιορισμοί Ευθύνης 

Η Talos δεν εγγυάται την ακρίβεια, επάρκεια η πληρότητα των πληροφοριών και του υλικού που προέρχεται από τρίτες πηγές και ρητά αποποιείται κάθε ευθύνη για λάθη η παραλείψεις σχετικά με τις πληροφορίες και τα στοιχεία αυτά. 

Οι σύνδεσμοι με άλλες πηγές του διαδικτύου λαμβάνουν χώρα με ίδια ευθύνη. Το περιεχόμενο, η ακρίβεια, οι εκτιθέμενες απόψεις και άλλοι συνδυασμοί που παρέχονται από τις πήγες αυτές δεν ερευνώνται, δεν διασταυρώνονται, δεν παρακολουθούνται ούτε προσυπογράφονται από την Talos. 

Η Talos δεν ευθύνεται για οποιοδήποτε λάθος ή παράλειψη ή ανακρίβεια στην διαβίβαση πληροφοριών και/ ή εντολών από τον πελάτη /επισκέπτη της ιστοσελίδας, παρεμβολές, πλαστοπροσωπία, παραβίαση κωδικών, εσφαλμένη αναγραφή ή διαβίβαση μηνύματος ή μη λειτουργία του συστήματος λόγω ανωτέρας βίας και για οποιονδήποτε λόγο που δεν οφείλεται σε παράβαση των πιο πάνω όρων από την Talos ή τους υπάλληλους αυτής. 

Η Talos δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημιά τυχόν προκύψει στον εξοπλισμό ή στο λογισμικό του χρήστη σαν αποτέλεσμα της χρήσης της ιστοσελίδας αυτής ή/και της σύνδεσης της με άλλες ιστοσελίδες ή με πηγές του διαδικτύου.

 

 

 

14. Εφαρμοστέο Δίκαιο 

Η χρήση αυτής της ιστοσελίδας διέπεται από το δίκαιο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Οι Όροι και Κανονισμοί διέπονται από και ερμηνεύονται σύμφωνα με το δίκαιο και τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο Ν156(I)2004 (βασικός) και Ν97(I)2007 (τροποποιητικός).

 

 

15. Υποβολή παραπόνων 

Ο συνδρομητής αλλά και ο ενδιαφερόμενος για την υπηρεσία Opptrack.net , μπορεί να υποβάλει όποιο ερώτημα ή παράπονο έχει προς την υπηρεσία  (κ. Αυγή Πολεμιδιώτου, Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Πελατών) στο τηλέφωνο 22454333 ή στο pc@opptrack.net , στο τηλεομοιότυπο 22660009 ή ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: 

 

Opptrack.net

Talos Rtd. ΤΘ 21722, 

1512 Λευκωσία 

Διεύθυνση Γραφείων 

Διογένους 1, 

Εμπορικό Κέντρο Κύκκου 

Μπλοκ Α 

4ος Όροφος 

Έγκωμη 

 

Ώρες λειτουργίας: 

08:00-13:00 + 14:00-17:00 καθημερινά 

 

16. Προστασία των προσωπικών δεδομένων 

Οι πληροφορίες που επικοινωνούνται στην Talos είναι απαραίτητες για την επεξεργασία και την ολοκλήρωση των παραγγελιών σας και την έκδοση των τιμολογίων. Σε περίπτωση απουσίας τους, η παραγγελία σας θα ακυρωθεί. Πραγματοποιώντας την εγγραφή σας στον ιστοχώρο, δεσμεύεστε να μας παρέχετε έγκυρες πληροφορίες όσον αφορά στο πρόσωπό σας. Η επικοινωνία ψευδών πληροφοριών αντιτίθεται στους παρόντες Γενικούς Όρους του ιστοχώρου μας. 

Η Talos είναι υπεύθυνη για τη συγκέντρωση, την επεξεργασία και τη χρήση των πληροφοριών που αφορούν τον κάθε συνδρομητή. 

Ο συνδρομητής έχει μόνιμο δικαίωμα πρόσβασης και διόρθωσης σε όλα τα δεδομένα που τον αφορούν. Ο συνδρομητής ανά πάσα στιγμή μπορεί να κάνει αίτηση στην Talos για να μάθει ποια στοιχεία που τον αφορούν βρίσκονται στη διάθεσή της. Μπορεί επίσης σε οποιαδήποτε στιγμή, κατόπιν αίτησής, να τροποποιήσει τα δεδομένα του. 

Η Talos είναι ο μόνος κάτοχος των πληροφοριών που σας αφορούν.

 

17. Αρχειοθέτηση Σύμβασης

Μετά τη ολοκλήρωση  και σύναψη της σύμβασης, αυτή αρχειοθετείται. Ο συνδρομητής θα έχει πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικές με την ημερομηνία λήξης της συνδρομής του. 

 

18. Επικοινωνία

Η γλώσσα επικοινωνίας μέσω του ιστοχώρου είναι η Ελληνική

 


Το έργο συνχρηματοδοτείται απο το Ευρωπαικό Κοινωνικό Ταμείο.
© Πνευματικά δικαιώματα 2020 Αναπτυξιακός Οργανισμός ΤΑΛΩΣ
Δημιούργημα της: Dynamic Works | Με την ισχύ του EasyConsole CMS